Bashkia Patos 礼拜时间

AL / Fier / Bashkia Patos

Bashkia Patos 朝拜方向

N E S W

Bashkia Patos 朝拜方向

指南针方向: 128.8°
Bashkia Patos, Fier 朝拜方向: 指南针方向: 128.8° 真实方向: 132.3° 地磁偏角: -3.6°
# 晨礼 日出 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼 伊斯兰历
同一礼拜时间的附近地方

Bashkia Patos

Margëlliç, (Margellic) 礼拜时间
Shpataj 礼拜时间
Kuqar 礼拜时间
Bregu i Gradishtës, (Bregu i Gradishtes) 礼拜时间
Rusinjë, (Rusinje) 礼拜时间
Rrërës, (Rreres) 礼拜时间
Breg 礼拜时间
Dukas 礼拜时间
Lumi i Siqecës, (Lumi i Siqeces) 礼拜时间
Ujëmbledhësi i Zharrëzës, (Ujembledhesi i Zharrezes) 礼拜时间
Ullishte 礼拜时间
Shkëmber, (Shkember) 礼拜时间
Patos 礼拜时间
Verbas 礼拜时间
Zharrëz, (Zharrez) 礼拜时间
Fshati i Ri 礼拜时间
Ruzhdie 礼拜时间
Bregas 礼拜时间
Patos Fshat 礼拜时间
Shushejt 礼拜时间
Mali Lalarit 礼拜时间
Bashkim 礼拜时间
Luginas 礼拜时间
Verbas 礼拜时间
Lalar 礼拜时间
Siqecë, (Siqece) 礼拜时间
Griq 礼拜时间
Luar 礼拜时间
Ymeraj 礼拜时间
Bashkim 礼拜时间
Luginas 礼拜时间
Fshati i Ri 礼拜时间
Patos 礼拜时间
Griq 礼拜时间
Visokë, (Visoke) 礼拜时间
Patos 礼拜时间