Qarku i Lezhës 礼拜时间

AL / Lezhë / Qarku i Lezhës

Qarku i Lezhës 朝拜方向

N E S W

Qarku i Lezhës 朝拜方向

指南针方向: 130.7°
Qarku i Lezhës, Lezhë 朝拜方向: 指南针方向: 130.7° 真实方向: 134.4° 地磁偏角: -3.7°
# 晨礼 日出 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼 伊斯兰历
同一礼拜时间的附近地方

Qarku i Lezhës, Qarku i Lezhes, Lezhe, Lezhë, Qarku Lezhe

Përroi i Dibrit, (Perroi i Dibrit) 礼拜时间
Ndërfushaz, (Nderfushaz) 礼拜时间
Ndërfanë, (Nderfane) 礼拜时间
Lumi i Fanit të Madh, (Lumi i Fanit te Madh) 礼拜时间
Lumi i Fanit të Vogël, (Lumi i Fanit te Vogel) 礼拜时间
Përroi i Shpërzadës, (Perroi i Shperzades) 礼拜时间
Gurrë, (Gurre) 礼拜时间
Korrë, (Korre) 礼拜时间
Uj-Shtreza 礼拜时间
Kodër-Rrëshen, (Koder-Rreshen) 礼拜时间
Rrëshen, (Rreshen) 礼拜时间
Përroi i Ljumtit, (Perroi i Ljumtit) 礼拜时间
Smaj i Vogël, (Smaj i Vogel) 礼拜时间
Munegë, (Munege) 礼拜时间
Smaj i Madh 礼拜时间
Gëziq, (Geziq) 礼拜时间
Bukëmirë, (Bukemire) 礼拜时间
Kodra e Talës, (Kodra e Tales) 礼拜时间
Tarazh 礼拜时间