Bashkia Vlorë 礼拜时间

AL / Vlorë / Bashkia Vlorë

Bashkia Vlorë 朝拜方向

N E S W

Bashkia Vlorë 朝拜方向

指南针方向: 128.1°
Bashkia Vlorë, Vlorë 朝拜方向: 指南针方向: 128.1° 真实方向: 131.7° 地磁偏角: -3.5°
# 晨礼 日出 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼 伊斯兰历
同一礼拜时间的附近地方

Bashkia Vlorë, Bashkia Vlore

Burimi Lefterit 礼拜时间
Mali Baçiut, (Mali Baciut) 礼拜时间
Ujete e Ftohte 礼拜时间
Maja e Sturos 礼拜时间
Kepi i Kalas 礼拜时间
Bregu i Shushicës, (Bregu i Shushices) 礼拜时间
Mal Memços, (Mal Memcos) 礼拜时间
Përroi Murës, (Perroi Mures) 礼拜时间
Pylli i Lisavet 礼拜时间
Mali Ledhës, (Mali Ledhes) 礼拜时间
Pelasja 礼拜时间
Plazhi i Ri 礼拜时间
Mal Lopëvet, (Mal Lopevet) 礼拜时间
Përrua Madh, (Perrua Madh) 礼拜时间
Merjemes 礼拜时间
Burimi i Zonjës, (Burimi i Zonjes) 礼拜时间
Mali Kosnellinzës, (Mali Kosnellinzes) 礼拜时间
Burimi i Bulkës, (Burimi i Bulkes) 礼拜时间
Kaninë, (Kanine) 礼拜时间
Fusha e Bregut të Pishës, (Fusha e Bregut te Pishes) 礼拜时间
Fusha e Shashicës, (Fusha e Shashices) 礼拜时间
Skele e Vlorës, (Skele e Vlores) 礼拜时间
Kepi i Virojt 礼拜时间
Përroi i Katohoris, (Perroi i Katohoris) 礼拜时间
Mali Lerës, (Mali Leres) 礼拜时间
Radhimë, (Radhime) 礼拜时间
Mali Strakorës, (Mali Strakores) 礼拜时间
Përroi Morovoshit, (Perroi Morovoshit) 礼拜时间
Përroi Miminës, (Perroi Mimines) 礼拜时间
Mali i Radhimës, (Mali i Radhimes) 礼拜时间
Qafa e Bumbullit 礼拜时间