Geghark’unik’i Marz 礼拜时间

AM / Gegharkunik / Geghark’unik’i Marz

Geghark’unik’i Marz 朝拜方向

N E S W

Geghark’unik’i Marz 朝拜方向

指南针方向: 190°
Geghark’unik’i Marz, Gegharkunik 朝拜方向: 指南针方向: 190° 真实方向: 195.8° 地磁偏角: -5.9°
# 晨礼 日出 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼 伊斯兰历
同一礼拜时间的附近地方

Geghark’unik’i Marz, Geghark'unik'i Marz, Gegarkunikskaja oblast', Gegarkʻunikʻi marz, Geghark'unik', Gegharkunik, Gegharkunik Province, Gegharkʼunikʼ, Geghark’unik’, Gekharkunikskaja oblast', Гегаркуникская область, Гехаркуникская область, Գեղարքունիք, Գեղարքունիքի Մարզ, Գեղարքունիքի մարզ