Departamento de San Fernando 礼拜时间

AR / Chaco / Departamento de San Fernando

Departamento de San Fernando 朝拜方向

N E S W

Departamento de San Fernando 朝拜方向

指南针方向: 85.4°
Departamento de San Fernando, Chaco 朝拜方向: 指南针方向: 85.4° 真实方向: 74.4° 地磁偏角: 10.9°
# 晨礼 日出 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼 伊斯兰历
同一礼拜时间的附近地方

Departamento de San Fernando, San Fernando, San Fernando Department