Departamento de San Martín 礼拜时间

AR / Santa Fe / Departamento de San Martín

Departamento de San Martín 朝拜方向

N E S W

Departamento de San Martín 朝拜方向

指南针方向: 83.5°
Departamento de San Martín, Santa Fe 朝拜方向: 指南针方向: 83.5° 真实方向: 77° 地磁偏角: 6.5°
# 晨礼 日出 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼 伊斯兰历
同一礼拜时间的附近地方

Departamento de San Martín, Departamento de San Martin, San Martin, San Martin Department, San Martín, San Martín Department