Santa Rosa de Aguán 礼拜时间

HN / Colón / Santa Rosa de Aguán

Santa Rosa de Aguán 朝拜方向

N E S W

Santa Rosa de Aguán 朝拜方向

指南针方向: 57.8°
Santa Rosa de Aguán, Colón 朝拜方向: 指南针方向: 57.8° 真实方向: 56.6° 地磁偏角: 1.2°
# 晨礼 日出 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼 伊斯兰历
同一礼拜时间的附近地方

Santa Rosa de Aguán, Santa Rosa de Aguan, Municipio de Santa Rosa de Aguan, Municipio de Santa Rosa de Aguán

Río Aguán, (Rio Aguan) 礼拜时间
Cuacú, (Cuacu) 礼拜时间